Hundelev

Dødsfald

‡Jens Andersen, Løkkensvej 637, Hundelev, 85 år. Jens Andersen var født i Vejby som nummer otte i rækken af 11 søskende. Bortset fra tiden som soldat ved Bornholms Værn har han levet hele sit liv i Vendsyssel og været beskæftiget inden for landbruget, bl.a. som fodermester. En tid arbejdede han dog i Måstrup Mose, hvor han med egen traktor kørte med smuld til briketproduktion. I 1953 blev Jens gift med Grethe, og de flyttede ind på Strandgården i Nørlev, som Jens havde købt sammen med en bror. Denne blev dog hurtigt købt ud, og Jens og Grethe drev i mange år et alsidigt landbrug, inden de efter 45 år solgte og flyttede til Hundelev, hvor de havde købt den gamle central. Den trængte ved overtagelsen til en kærlig hånd, og Jens gik ufortrødent i gang med at restaurere og bygge om. Jens Andersen led det meste af sit liv af astma, hvilket satte en grænse for hans aktiviteter af fysisk art. Jens Andersen, der var et venligt og omgængeligt menneske, efterlader sin hustru, Grethe, og parrets to børn og svigerbørn, Jørgen og Bente i Rubjerg og Aase og Carl Ole i Hjørring. Desuden efterlader han fem børnebørn og fire oldebørn. Sønnen Arne døde for få år siden som 28-årig.