Hobro

Dødsfald

Vagner Christensen, skrædder, Gravensgade 10, Aars, 90 år. Vagner Christensen var et meget levende og aktivt menneske hele sit lange liv. Han var født i Mariager i en børneflok på syv og blev udlært som skrædder hos sin far. Han var en tid ansat hos daværende skræddermester Smed i Suldrup og kom så til Aars, hvor han fik job hos herreekviperingsforretningen Tip-Top. Her arbejdede han i en meget lang årrække, indtil han omkring 1977 gik på pension. I 1946 giftede han sig med Jytta fra Aars. De boede først i Hobro og kom et par år senere til Aars, hvor Jytta serverede på hotellet, og Vagner Christensen hjalp hende ind imellem. Siden 16-års alderen havde han holdt brevduer, og den interesse holdt sig livet igennem. Først for nylig kvittede han de sidste. Han var formand for brevdueforeningen i mange år og deltog i kapflyvninger. I 1997 mistede han sin kone, men blev dog ved med at være selvhjulpen, købte ind, lavede mad og gjorde rent. Vagner Christensen var et festligt og fredselskende menneske. Han elskede at danse og deltog gerne i pensionistforeningens danseaftener. Han gik lange ture og var med i en kortklub. Typisk for Vagner Christensen ønskede han at fejre sin 90-års fødselsdag og havde budt til fest om aftenen på Kimbrerkroen, men døde pludselig om formiddagen. Han efterlader en datter, en søn og fire børnebørn. En søn døde af sygdom for tre år siden.