Hvilshøj

dødsfald

‡Hans Vestergård Eriksen, Tornerosevej 7, Brønderslev, 88 år. Hans Vestergård Eriksen var født og opvokset på slægtsgården Toftegård i Hvilshøj som den yngste i en søskendeflok på otte. Umiddelbart efter skolen kom han på Halvorsminde Efterskole, og senere kom han på Ladelund Landbrugsskole i Brørup. I 1951 købte Hans halvdelen af sin fædrene gård og drev den sammen med sin far indtil 1954, hvor han købte og overtog gården. Samme år blev han gift med Edel Boelt, og de fik børnene Erik Peter i 1957 og året efter Anna Birgitte. Interessen for landbrugserhvervet var stor gennem hele livet. Hans Vestergård Eriksen var en dygtig landmand, der var med på det nyeste, da landbrugsmekaniseringen tog sin begyndelse. Hans Vestergård Eriksen drev gården indtil 1988, hvorefter datteren og svigersønnen overtog gården i Hvilshøj. Hans og Edel flyttede til Brønderslev, hvor de faldt godt til. De nød deres otium blandt gamle naboer fra Hvilshøj og de ny på Tornerosevej. I mange år kom Hans hver dag og hjalp til på gården og fik en god snak med børnebørnene. Hans Vestergård Eriksen sad i en årrække i sognerådet og i bestyrelsen for Landboforeningen for Brønderslev og Omegn. Politik og særligt landbrugspolitik havde hans store interesse. En interesse han holdt vedlige ved daglig læsning af flere aviser og faglitteratur. Hans og Edel skabte sammen et varmt og gæstfrit hjem, hvor der altid var mange mennesker. Sønnen Erik Peter er bosat i Canada, og Hans var så sent som for to år siden på besøg i Canada. Det var en stor glæde at møde børnebørnene i Canada på hjemmebane. Hans havde den store sorg at miste sin kone Edel for tre år siden. Hans Vestergård Eriksen døde efter kort tids sygdom og efterlader sine to børn, svigerbørn og ni børnebørn.