Aalborg

Dødsfald

‡Erik Kræmmergaard, Vanggårdsgade 8, Hirtshals, 77 år. Erik Kræmmergaard var søn af Søren og Margrethe Kræmmergaard i Tårs og den yngste af 10 søskende. Som ganske ung kom han i handelslære i sin hjemby hos købmand Harald Thomsen efterfulgt af et ophold på Handelshøjskolen i Aalborg. Herefter var han i to år ansat hos købmand Egon Trynskov i Tversted. I 1933 blev Erik Kræmmergaard gift med Ellen fra Gl. Rønnebjerg, og parret bosatte sig på Pile Alle i Hirtshals. Erik fik en stilling som førstemand i Fru Thomsens Skibsproviantering, og det blev til 10 års ansættelse, hvorefter han overtog virksomheden og blev selvstændig. I 1972 lod Erik Kræmmergaard opføre en bygning i Jørgen Fibigersgade, hvor der blev butik i underetagen, mens overetagen fungerede som privatbeboelse. Her drev Erik Kræmmergaard sin virksomhed, indtil han på grund af svigtende helbred så sig nødsaget til at afhænde den, og parret flyttede til Vanggårdsgade 8. Nu blev der mere tid til at dyrke fritidsinteresserne, hvor bowling, bridge og whist spillede en ikke uvæsentlig rolle. Begge var med i en kortklub, hvor der var afsat tid til en ugentlig spillesften sammen med vennerne. Erik Kræmmergaard, der var kendt af alle i Hirtshals, var i mange år formand for Hirtshals Strømforsyning. Han var et rart og omgængeligt menneske med en stærk vilje og et positivt syn på livet. Erik Kræmmergaard efterlader sig udover sin hustru, Ellen, parrets to børn og svigerbørn, Dorthe og Per i Tornby samt Søren og June på Frederiksberg. Desuden af tre børnebørn.