Pandrup

dødsfald

‡Svend Aage Jensen, Skjødsholmsvej 49, Pandrup, 74 år. Han var født på en landejendom i Smorup i Himmerland. Som seksårig mistede Svend Aage Jensen sin far, og hans mor blev alene med syv børn. Et par af hans brødre måtte tage opgaven som bestyrere. Efter sin konfirmation kom Svend Aage Jensen ud at tjene. Desuden havde han et ophold på Haubro Ungdomsskole, og senere aftjente han sin værnepligt i Randers og Tyskland, inden han blev ansat på Centralgården som chauffør. På egnen mødte Svend Aage Jensen Karen Marie, der var fra Aabybro, og de giftede sig i 1960 og overtog da ejendommen Vester Trøjborg i Pandrup, som, gennem alle årene, kom til at danne ramme om parret og de tre piger, der kom til. For Svend Aage Jensen var familien altid det helt centrale, og han ville altid det bedste for dem alle. Parret var fælles om arbejdet, og det blev travle år, hvor der blev købt jord og lagt til ejendommen, hvor der blev bygget nye stalde, lade og maskinhus, samt renoveret stuehus. På et tidspunkt gik de fra et blandet landbrug over til svinehold. Svend Aage Jensen, der var et friluftsmenneske, som altid nød naturen, plantede selv en lille skov ved ejendommen. Svend Aage Jensen var i besiddelse af særdeles gode evner på mange håndværksmæssige, og da der kom børnebørn, hyggede han sig ofte - gensidigt - med at fremstille ting, som de kunne anvende. Svend Aage Jensen var interesseret i sine omgivelser og parret var en del af et godt naboskab, hvor hjælpsomheden var gensidig. Han tog del i lokalsamfundet og blev valgt i bestyrelsen for brugsen, og blev formand for vandværket og var med i Husmandsforeningen, foruden han var kasserer i Hedeselskabets Plantelaug og desuden aktiv i PGU, hvor han sidst var med i seniorgruppen. Parret deltog i folkedans og fik desuden gode oplevelser på fornøjelige besøg hos folkedansere, bl.a. i Polen. Gennem tyve år lejede parret værelser ud til feriefolket, og følte, at de på den måde fik del i feriestemningen. Selv tog parret på flere ferieture, ofte sammen med børnene på skift. Svend Aage Jensen stoppede med landbruget og jorden blev lejet ud, da han gik på efterløn. For fem år siden fik Svend Aage Jensen, konstateret kræft og måtte igennem en operation og efterfølgende strålebehandlinger. Han var en viljestærk mand, der fortsat havde livsmod. Men sidste år viste sygdommen sig igen, og trods kemobehandlinger lod den sig ikke slå ned. Efter et sygehusophold tilbragte Svend Aage Jensen de sidste godt to uger på hospice, hvor han døde. Foruden sin ægtefælle efterlader Svend Aage Jensen døtrene, Gitte og Dorte i Pandrup og Hanne i Aabybro, foruden svigerbørn og seks børnebørn.