EMNER

Dødsfald

‡Ole Martin Høy Jensen, Møllegade, Sdr. Harritslev, 62 år. Ole Jensen var født i Sdr. Harritslev på den ejendom, som han selv boede på sammen med sin familie, og han blev begravet på kirkegården ved den kirke, hvor han blev døbt, konfirmeret og gift. Ole og Edith overtog ejendommen sidst i 1977. De blev gift i 1978. På det tidspunkt var Ole ansat ved Nordjyllands Pelsdyravlerforening. I 1979 byggede de svinestald og startede med sohold. Ole var meget optaget af sit arbejde med dyr og jord. Han var i forvejen uddannet landmand og landbrugstekniker og havde bl.a. haft ophold på Vejlby Landbrugsskole og på Bygholm Landbrugsskole. I nogle år var han ansat på planteavlskontoret ved Horsens Landboforening, og inden han flyttede til Nordjylland, var han i en del år ansat ved Statens Forsøgsstation i Ødum. Ole Jensen var i mange år medlem af menighedsrådet, de sidste år som kirkeværge. Dette arbejde optog ham, og han var glad, når der blev lavet renoveringer og velfærdsbygning ved kirken. Senest blev det gamle dige fundet frem, og han lagde ofte vejen forbi for at se, hvor langt man var kommet. Allerede omkring 1980 fik Ole de første symptomer på en kronisk sygdom, som med tiden gjorde ham mere og mere træt, og han måtte opgive det fysisk hårde arbejde i landbruget. Han var bl.a. ansat ved Topdanmark og var i flere år portner i AZ. På alle arbejdspladser faldt han godt til og fik gode kammerater. I 1978 blev Anna født, og i 1985 kom Per som et-årig ind i familien. Ole elskede at tage dem med ud i naturen og vise dem dyr og planter. Hans store glæde var den årlige tur til Norge med hele familien. Ole var et meget roligt og tålmodigt menneske. Han fandt det værdifuldt at deltage i arbejde med spejder og kontaktpersonopgaver og var altid villig til at give andre en hjælpende hånd. Familien har et stort nedværk, og en særlig gruppe kammerater er dem, Ole som barn startede sammen med i Spejderborgen i Skallerup. Ole Jensen efterlader sin kone Edith, som er pædagog, datteren Anna, som bor i København sammen med Kristoffer, og Per, som bor i Aalborg sammen med Cecilie. Desuden efterlader han broderen Jens og søsteren Gudrun.