Suldrup

Dødsfald

‡Gertrud Pedersen, Himmerlandshave Ældrecenter, Suldrup, 94 år. Gertrud Pedersen var født og opvokset på gården Rodsted Kirkegård. En tid hjalp hun til i sit hjem og havde også et ophold på Haubro Ungdomsskole og senere på Vallekilde Højskole og var ung pige i huset flere steder. Hun fik en uddannelse som organist, som hun dog aldrig brugte. I 1935 blev hun gift med Frede Bækhøj Pedersen. De fik deres hjem på en gård i Rodsted. Gertrud Pedersen blev en særdeles dygtig, pligtopfyldende og ferm husmor, som forstod at tage vare på tingene, og hun var dygtig til håndarbejde. Desuden hjalp hun til ude, når det var påkrævet. Familien med de tre børn og hjemmet var centrum i hendes tilværelse, og af stor betydning var også den ret store familie- og vennekreds, bl.a. fra højskoletiden. Gertrud Pedersen var en stilfærdig kvinde med en veludviklet evne til at iagttage og lytte, og hun forstod at holde gamle traditioner i hævd. Parret var stærkt tilknyttet Trængstrup Frimenighed og interesserede sig for de ting, der rørte sig i højskolekredse. Gertrud Pedersen var aktiv i Trængstrup Foredragsforening og i Suldrup Husmoderforening og deltog i kirkehøjskoledage. Det blev en svær tid for parret, da Gertrud Pedersens mand fik sklerose, som efterhånden gjorde ham uarbejdsdygtig. Derfor afstod parret i 1961 ejendommen til en søn og byggede et hus tæt ved. Men fem år senere fik parret et hus i Suldrup. Trofast og omsorgsfuldt passede Gertrud Pedersen sin mand i hjemmet under hele hans invaliderende sygdom, indtil han døde i 1970. Gertrud Pedersen tog derefter i flere år arbejde hos en hjemmesygeplejerske, hvor hun passede huset. Og hun deltog fortsat interesseret i det, der rørte sig på egnen. For ca. seks år siden fik hun en bolig ved plejehjemmet, hvor hun dagligt kom og deltog i samværet, og hvor hun fik en stue de sidste dage, hun levede. Gertrud Pedersen efterlader børnene Inga i Svenstrup, Kirsten i Askov og Vagn i Hornum samt svigerbørn, syv børnebørn og 12 oldebørn.