Hals

Dødsfald

¿Jens Nielsen, Østerbrogade 32, Nørresundby, 89 år. Jens Nielsen havde hele sit virke i Nørresundby. Han blev uddannet gartner. Under krigen fik han arbejde hos politiet i Hals og blev under krigen taget til fange i Tyskland. Efter krigen blev Jens Nielsen ansat som di-striktsbetjent i Nørresund-by og virkede her indtil sin pensionering. Han var i mange år også køreprøve-sagkyndig. I 25 år var han formand for Den Gl. Arbejderforening, hvor han havde mange venner. Han har også været formand for Boligforeningen Byggebo i Nørresund-by, og han var med i Forsvarsbrødrenes sangkor. Jens Nielsen var gift med Grethe, og de fik to sønner. Grethe døde i 1982. Senere levede Jens Nielsen sammen med Karen Jensen, som døde i 2005. Jens Nielsen efterlader sønnerne Tommi Kirstein Nielsen og Peer Kirstein Nielsen samt en stor flok børnebørn og oldebørn.

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk