Dødsfald

‡POUL HEMMINGSEN, arkitekt, Brøndum Gl. Skole, Hobro er død, 69 år gammel. Poul Hemmingsen var født på Nørrebro i Skt. Stefans sogn, hvor han voksede op med sine forældre og to søstre. Efter endt skoleuddannelse blev han udlært bygningssnedker og senere uddannede sig til bygningskonstruktør på Haslev Håndværkerhøjskole. Som ung var han gymnast og senere bokser, hvilket han i halvtredserne høstede mange medaljer som. Han fik arbejde som arkitekt i Den Danske Landmandsbank, hvor han arbejdede med renovering og udvidelse af filialer. Senere blev han ansat i arkitektfirma E. Vemmelund A/S, hvor han bl.a. arbejdede med bankrenoveringer og sanatoriebyggeri. Da Hobro skulle have opført sin kirurgiske afdeling, forestod arkitektfirmaet Vemmelund byggeriet og Poul Hemmingsen flyttede til Hobro for at være tilsynsførende med byggeriet. Han var i København blevet gift med sygeplejerske Anemarie Giversen. Familien fandt ud af, at i Hobro var der godt at være, så for knap 40 år siden købte de Brøndum Gl. Skole, som har været familiens base siden. Da abejdet med sygehuset var afsluttet fik Hemmingsen job hos landinspektørfirmaet Bøgeholt-Laursen og slog sig senere ned som selvstændig arkitekt i Hobro, hvor han bl.a. har ombygget det tidligere blindehjem, nu Hotel Amerika, stået for tilbygning til Hobro Gymnasium, ombygning af Rosendalskolen og Bymarkskolen, Skals Sparekasses afd. i Møldrup, en del villabyggeri i Hobro og omegn, ombygning af Hvornum Præstegård, Hobro Museum o.m.a. Da byggeriet kom i krise i 80'erne, og der ikke var så meget arbejde, tog Poul Hemmingsen til Grønland, hvor han blev leder af Teknisk Forvaltning i Kangatsiaq kommune og senere ansat i GTO"s energiafdeling i QanaQ. Nogle spændende år, hvor Anemarie besøgte ham så ofte hendes undervisningsjobs tillod det. Familien Hemmingsen havde mange interesser og deltog aktivt i livet i Brøndum. Poul Hemmingsensad i en årrække i Forsamlingshusets bestyrelse. Deres to børn gik på Solhverv skole, hvor Poul Hemmingsen en årrække sad i skolebestyrelsen – og ind imellem også underviste. Historisk interesse havde Poul Hemmingsen også – og hele familien drog i flere år i deres sommerferie til Forsøgscentret i Lejre, hvor de agerede forhistorisk familie.. Også i Fyrkatspillets madgruppe har Poul Hemmingsen gjort en stor indsats i spillets første år som stegemester af de lam, som er fast på spillets menu. Poul Hemmingsen var en tid hjemmeværnsmand og blev der uddannet finskytte. Men også i Hobro Borgervæbning har Poul Hemmingsen gennem årene ”aftjent sin værnepligt”. I hjemmet på Brøndum Skole var der stort hjerterum, hvilket flere plejebørn har haft glæde af med Poul og Anemarie som plejeforældre. Poul Hemmingsen efterlader sin kone Anemarie Hemmingsen, sønnen Per Hemmingsen, tre børnebørn og plejedatteren Marianne Mouritzen.