Vodskov

Dødsfald

‡Karen Nielsen, Aabybro Plejehjem, afd. Mejsebo, 93 år. Karen Nielsen var født i Aabybro og boede her størsteparten af sit liv bortset fra den tid, hun som ung var ude at tjene. Her var hun blandt andet hos en overlægefamilie i Brovst, på Birkelse Hovedgård og på Strandgården på Følle Strand. I 1940 blev Karen Nielsen gift med Carl Vilhelm Nielsen fra Brovst. Parret slog sig ned i Aabybro, og fra midten af 1950'erne til for et lille årstid siden var adressen Østergade 49. Efterhånden blev familien udvidet med fire børn, som Karen Nielsen var hjemme for at passe. Først da de var lidt fra hånden, begyndte hun at arbejde udenfor hjemmet. Hun begyndte med at gå ud sammen med en kogekone, siden var hun beskæftiget ved plejehjemmets vaskedage, hvorefter hun blev ansat på plejehjemmet i køkkenet, og da det nye plejehjem blev bygget, fortsatte Karen Nielsen her. Hun var et betænksomt og omsorgsfuldt og tillige gavmildt menneske. Gennem hele livet var Karen Nielsen, der var et positivt og tilfreds menneske, dybt forankret i Indre Mission og i kirkelivet. Sang var altid en glæde for hende. Hun blev valgt i bestyrelsen for Sudanmissionen. Således deltog hun i oprettelsen af genbrugsbutikken i Aabybro, hvor hun i nogle år var involveret i arbejdet. Hun savnede det meget, da hun måtte stoppe af helbredsmæssige grunde. I årenes løb har Karen Nielsen strikket meget, og mange har nydt godt af hendes strikkede strømper, trøjer og tæpper Familien, der havde et stærkt sammenhold, var altid centrum i hendes liv, og hun havde dyb glæde ved samværet med dem, såvel enkeltvis som ved større sammenkomster. Allerede i 1962 mistede Karen Nielsen sin mand, men hun blev boende i huset indtil for et lille årstid siden. Efter et fald kom Karen Nielsen på sygehuset, hvor hun døde få timer senere. Hun efterlader sine fire børn, Lissy i Aalbæk, Laila i Ravnshøj, Jonna i Vodskov og Peer i Aabybro, samt svigerbørn, otte børnebørn og fem oldebørn.