Langholt

Dødsfald

Ejler Nielsen, Egebjerg, Terndrup, 96 år. Ejler Nielsen var født på Kirkebjerg på Terndrup Hede. Dengang var det en god ejendom med 17 tønder land, som Ejlers far havde overtaget fra sin far. Farfaderen havde overtaget gården på betingelse af, at tidligere ejere skulle være på aftægt, og at der én gang om året blev betalt afdrag i Sparekassen i Bælum. Indtil Ejler blev seks år, boede familien der i gode kår. Men faderen solgte Kirkebjerg og købte en ejendom på Korsholmvej med 10 tønder land. Ejler startede i skolen i Bælum og var der, indtil han skulle konfirmeres. Tiden og pengene var ikke til, at Ejler kunne komme på realskolen, så han kom ud at tjene på landet. Han var på Flougården i halvandet år og på Langholt i to år. Senere fik han ophold på Bælum Højskole i et halvt år, og det betød meget for ham. I 1939 købte han et husmandsbrug på Skovvej i Terndrup. I begyndelsen var der både køer og grise, men siden blev det mere til grøntsager, jordbær og juletræer. Skoven, som er en fredsskov, blev udvidet, så ved juletid var der pyntegrønt og juletræer, og om sommeren jordbær i store mængder. I mange år var Ejler Nielsen leverandør til Gasa i Aalborg. Ejler Nielsen var i mange år med i hjemmeværnet. Han læste også meget, både på dansk, engelsk og fransk, og han var et omvandrende leksikon, når der skulle tales lokalhistorie. Hans humor fejlede ingenting, og han fortalte gerne om de huller, han havde gravet - om hullet til tunnelen under Limfjorden og om hullet til Terndrup Svømmebad. I mange år deltog han i morgensvømningen i Terndrup Svømmebad hver lørdag. Han havde sin faste bane, og han var æresborger i svømmebadet. Ejler Nielsen var ungkarl hele sit liv. Han havde mange gode venner, da han altid var en god samtalepartner.