Agersted

Dødsfald

Jens Hørby Skinbjerg Jørgensen

Jens Hørby Skinbjerg Jørgensen

‡ Jens Hørby Skinbjerg Jørgensen, Hamilton, Canada, 88 år. Han blev født på gården Nørelund, Brønden i Skæve sogn, hvor han var den ældste af syv børn. Som 16-årig kom han på Halvorsminde Ungdomsskole, senere på Try Højskole og arbejdede derefter som kontrolassistent i Lyngså og Agersted. I 1942 blev han indkaldt til militæret som livgarder i Jægersborg og på Amalienborg Slot, hvor kong Christian X regerede dengang. 29. august 1943 blev livgarden afbrudt af tyskerne, der trængte ind på kasernen efter en kort kamp. Derefter kom han ind på politiskolen og arbejdede senere for politiet i Århus, hvor han var, indtil tyskerne overtog det danske politi 19. september 1944. I 1948 emigrerede Hørby Skinbjerg Jørgensen sammen med sin bror Børge til Canada, hvor de begge fik godt arbejde. I 1952 blev han gift og blev året efter ansat hos Ford Motor Compagni, hvor han efter kort tid blev forfremmet til formand. Produktionen var på den tid 60-65 biler i timen. Hørby Skinbjerg Jørgensen gik på pension i 1980 efter 27 år på Ford. Han har gennem alle årene været trofast mod Danmark og været hjemme på besøg mange gange, også til alle store jubilæumsdage i garderforeningen. Han glemte ikke sit modersmål og huskede også alle sine søskendes fødselsdage med muntre breve og fortællinger. Indtil sin død var han aktivt medlem af den danske garderforening i det østlige Canada, hvor han bl.a. forestod skydekonkurrencer. Hørby Skinbjerg Jørgensen efterlader to sønner og børnebørn.