Ravnshøj

Dødsfald

Egon Rasmussen

Egon Rasmussen

Egon Rasmussen, Kløvermarksvej, Hjørring, 84 år. Egon Rasmussen var født på Uggerby-egnen som den ældste af tre søskende, men opvæksten fandt sted i Mejling, hvortil familien flyttede, da han var lille. Han fik en uddannelse som kontrolassistent på Vrå Højskole og virkede nogle år som sådan i et større område af Østvendsyssel. I 1948 blev Egon Rasmussen gift med Musse Kaae fra Skærum Mejeri, og de bosatte sig på ejendommen Solvang i Stenhøj. Samtidig med at passe sit landbrug arbejdede Egon også på mejeriet. Midt i 1950’erne købte ægteparret ejendommen Mariesminde i Trøderup, hvor de drev et alsidigt landbrug og skabte et hyggeligt og gæstfrit hjem. I 1990 solgte de og flyttede til Kløvermarksvej i Hjørring. Egon Rasmussen interesserede sig for det samfund, han levede i og blev inddraget i forskelligt foreningsarbejde, bl.a. husmandsforeningen, skolekommissionen og transformatorforening, ligesom parret også rejste en del og gik til folkedans. I Hjørring var han med i bestyrelsen for andelsboligforeningen, og han var kendt som den, der kunne mægle og finde løsninger, når problemer opstod. I en del år havde han en kolonihave i Eriksminde og var selvforsynende med friske grøntsager til familiens bord. Egon Rasmussen og hans kone tog på pensionisthøjskole, og hvert år deltog de i efterårsmøderne på Vrå Højskole. Også kirkehøjskolen og foredrag var blandt interesserne. Og desuden læste Egon Rasmussen mange bøger. Egon Rasmussen blev også besøgsven hos Røde Kors, og han interesserede sig for og deltog meget aktivt i børn, børnebørn og oldebørns liv. Egon Rasmussen, der var et rart og venligt menneske, efterlader sin hustru og parrets to døtre og svigersønner, Karen og Louis i Vennebjerg samt Annemarie og Per i Ravnshøj. Desuden efterlader han fire børnebørn og fire oldebørn.