EMNER

Dødsfald

Kaj Andreasen

Kaj Andreasen

‡ Kaj Andreasen, gårdejer, Tjelevej 10, Sønderholm, 86 år. Han var sønderholmer hele sit liv og blev født som yngste og eneste dreng i en søskendeflok på fire på forældrenes gård ved andelsmejeriet. Tidligt mistede han sin far, og allerede som 15-årig fik han ansvar for gårdens drift. Han udviklede sig til en dygtig og fremsynet landmand, der høstede anerkendelse blandt kollegerne. Således var han en af de første sønderholmbønder, der anskaffede selvkørende majetærsker, og hans sortbrogede malkekøer var blandt byens bedste besætninger. I slutningen af sit aktive landmandsliv, da mælkeproduktionen var mindre rentabel, solgte han køerne fra og byggede ny stor svinestald for at følge med udviklingen. Gennem hele sit liv var han dybt engageret i lokalsamfundet, hvor blandt andet brugs og mejeri nød hans bevågenhed og indsats, og også den lokale idrætsforening havde ham som leder og medlem. Blandt andet var han en habil målmand på klubbens fodboldhold. Som landmand var fritiden ofte sparsom og rakte ikke til mange og lange ferier. Han fik dog i så henseenden en usædvanlig oplevelse, da han sammen med konen deltog i en rejse til USA. Ved indgangen til pensionistlivet afhændede han jorden til en søn, mens han og Elly blev boende i stuehuset. Kaj Andreasen var et kompromisløst, vedholdende og fremsynet menneske. Familien var fundamentet i hans liv, både kernefamilien med de to børn, senere børn og oldebørn og den øvrige, nære familie. Han holdt meget af festligt samvær, og alle vidste, at når Kaj var med, var det aldrig kedeligt. Lige til sygdommen for kort tid siden tog overhånd, passede han med stor dygtighed haven på Tjelevej, og han var aldrig karrig med en hjælpende hånd til familien. Kaj Andreasen efterlader foruden hustruen Elly to børn, to svigerbørn, fem børnebørn og seks oldebørn.