Aalborg

dødsfald

‡Britta Monika Hansen, Tinghøjgade 218, Ingstrup, døde tre dage før, hun ville være fyldt 59 år. Hun var født i Aalborg, men flyttede tidligt i barndommen med sin familie til Aabybro, hvor hun kom til at gå i skole. Samme dag som Britta Hansen kom til verden, mistede hun sin far, men hun fik senere en god stedfar. En tid havde Britta Hansen arbejde på en fiskefabrik. I 1969 blev hun gift med Poul, der var fra Hune. De kom til at bo i Pandrup en tid, men havde gennem årene mange forskellige adresser rundt på egnen, og bl.a. boede de også tre år i Aalborg, hvor de drev en slikbutik, som Britta Hansen passede. Parret fik fire børn, men havde i 1974 den sorg at miste en lille pige på 10 måneder. Gennem nogen tid var Britta Hansen ansat på Saltum Plejehjem og gik i midten af 1980'erne i gang med at tage 8. 9. og 10. skoleår for derefter at uddanne sig til sygehjælper. Herefter blev hun ansat på Kornumgård i Brønderslev. Men ca. 10 år senere kom hun til at lide af fibromyalgi og måtte stoppe med sit arbejde. Britta Hansen, der var et meget hjælpsomt menneske med et venligt imødekommende væsen, var meget sportsinteresseret og sammen med sin ligeså sportsinteresserede mand fulgtes de til forskellige sportsarrangementer. Desuden var hun som frivillig involveret i pasning af klubhuset og blev desuden valgt i bestyrelsen for Hune Boldklub, hvor hun blev til sin død. Derudover var hun aktiv i vennekredsen for Saltum Plejehjem. Og Britta Hansen sagde aldrig nej til de gode stunder, når hun med glæde passede sine børnebørn. For tre år siden fik Britta Hansen lungekræft og var igennem kemo- og stålebehandlinger, som blev opgivet for et år siden. Britta Hansen blev indlagt på sygehus 2. juledag, men overflyttet til hospice, hvor hun døde tre dage senere. Foruden sin mand, efterlader Britta Hansen børnene, Lene i Ingstrup, Gitte i Aars og Henrik i Pandrup, foruden fire børnebørn og et oldebarn.