Dødsfald

‡Lasse Billy Larsen, Plantagevej 22, Frederikshavn, 28 år. Lasse var overkonstabel af 1. grad og gjorde tjeneste i Fredericia, men når han havde fri, boede han hos sin mor i Frederikshavn og havde derfor jævnligt lejlighed til at være sammen med den gruppe af gode venner, som havde holdt sammen i mange år. Lasse var afholdt i kredsen, ligesom han var det i sit weekendarbejde som bartender på diskotek Buddy Holly i Frederikshavn. Lasse Larsen var født i Frederikshavn. Efter at have aftjent sin værnepligt i Fredericia, valgte han at fortsætte ved militæret, og de følgende år bragte ham som NATO-soldat til både Kosovo og Irak. Han var tillidsmand for konstablerne i Fredericia. Til fritidsinteresserne hørte skiferier i Norge og Sverige sammen med familie og venner. For halvandet år siden fik Lasse konstateret en leukæmi-sygdom og gennemgik kemo og stamcelletransplantation, der gjorde, at han syntes at være i bedring, men for et par måneder siden konstateredes en ny kræftlidelse. Lasse Billy Larsen efterlader sin mor, Pia Larsen, sin far, Karsten Billy Larsen, fire yngre søstre og bedsteforældre.