Højen

Dødsfald

¿Frits Oien, pensione-ret konsulent og tidligere gårdejer, Munke-vang 2, Sæby, 74 år. Frits Oien, der døde efter lang tids sygdom, var født på gården Odden ved Karup ved Sæby og var som ung bl.a. forvalter på gården Tidemandsholm, inden han tog ophold på Malling Landbrugsskole. I 1958 blev han uddannet agronom på Landbohøj-skolen i København og blev derefter ansat som hygiejne- og bygningskonsulent ved Hjørring Amts Landboforening. Samme år blev han gift med Lizzi. I 1965 flyttede ægteparret til Gl. Højen ved Vejle, da Frits Oien blev ansat som produktchef på Alfalaval A/S i Vejle. Efter faderens død overtog Frits Oien i 1972 Odden, som han og hustruen drev frem til 1989, da de solgte gården og flyttede til Sæby. Han fattede stor interesse for fiskeri ved udsætning af garn og fik bedre tid til den store vennekreds og ikke mindst familien, hvis ve og vel lå ham stærkt på sinde. Frits Oien var livsglad og kunne altid se det positive. Han var et meget gæstfrit og humørfyldt festmenneske med sin ærlige lune. Frits Oien var medlem af Sæby Byråd 1977-86 og 1990-98, i alt 17 år - i begyndelsen for Fremskridtspartiet, inden han i perioden 1978-82 skiftede til Venstre. Han gik op i byrådsarbejdet med stort engagement og var bl.a. en respekteret formand for Sæby Byråds ejendomsudvalg. Han var også lokal-foreningsformand for Venstre og formand for Samarbejdsudvalget for Venstre i Sæby Kommune. For år tilbage var Frits Oien hjemmeværnsmand og fortsatte i en lang årerække-række som medlem af Hjemmeværnets visitationsudvalg. Han modtog Hjemmeværnets Fortjenstmedalje i sølv. Frits Oien og fru Lizzi var på mange ferierejser. Efter at være flyttet til Sæby blev rejserne af længere varighed. 15 gange gik turen til Thailand, og det blev til flere kryds-togter og rejser til bl.a. Kina og Caribien. Frits Oien efterlader hustruen, Lizzi, to sønner og svigerdøtre samt fire børnebørn.