Skagen

Dødsfald

‡Aksel Nielsen Knudsen, Spliidsvej, Skagen, 78 år. Aksel Knudsen mødte i sit barndomshjem i Toftlund en stærk tro på Gud. Troen levede i ham gennem hele hans tilværelse, og i hans sidste tid var julens salmer til stor trøst for ham. Kort før sygdom ville have forhindret det, færdiggjorde Aksel Knudsen den selvbiografiske beretning Fællesnævneren. Hans barndomshjem var både præget af mildhed og en fast regelrethed. Det sidste anså han for en nødvendighed, når to voksne og 12 børn boede under samme tag. Aksel Knudsen var matematisk-naturvidenskabelig student fra Haderslev Katedralskole. Studentertidens sidste år var præget af hans fars sygdom og død og derefter et stort ansvar for hans mor. Efter studentereksamen uddannede han sig til lærer på Th. Langs Seminarium i Silkeborg. Her knyttede han livslange venskaber. Gennem flere år holdt Aksel Knudsen sommerferier i Skagen hos sin søster og svoger. Da lærereksamen var i hus, blev tilknytningen til Skagen mere permanent, idet han blev ansat som lærer i Skagen. Da Aksel Knudsen kort efter mødte sin elskede kone Inge i en kreds af FDFere og KFUK-spejdere var sønderjydens skæbne som vendelbo beseglet. Efter Inge og Aksel Knudsen havde stiftet familie og sat et forfaldent, gammelt skagenshus i stand, besluttede han at tage en teologiuddannelse som fjernstuderende ved Aarhus Universitet. Han virkede i nogle år som aktiv og engageret præst ved Frederikshavn kirke og siden ved kirkerne i Tårs og Morild, hvor der knyttedes stærke og vedvarende venskabsbånd. Efter endt tjeneste nød de deres otium i Skagen. I forbindelse med Inge Knudsens sygdom passede Aksel Knudsen hende gennem sygdomsforløbet, inden han mistede hende for syv år siden. I årene herefter formåede han at skabe sig en tilværelse med venner i Skagen og familie i hele landet, som han ofte besøgte og gerne trådte til med hjælp. I februar 2009 blev Aksel Knudsen selv ramt af sygdom, og selv om det satte sit præg på hans sidste måneder, formåede han at være fuldt til stede i samværet med familie og venner. Han efterlader fire døtre, fire svigersønner og ni børnebørn.