EMNER

Dødsfald

Johannes Horne

Johannes Horne

‡Johannes Olesen Horne, Dybdalgård, Horne, 76 år. Johannes Olesen Horne var født på slægtsgården Dybdalgård i Horne som nummer tre i en søskendeflok på syv. Som ung tjente han på en af egnens gårde, og værnepligten blev aftjent i Århus. Eftersom det var hans hensigt at blive landmand, tog han på Bygholm Landbrugsskole for at tilegne sig den mere teoretiske del af faget. I 1973 overtog han sammen med broderen, Knud, Dybdalgård efter forældrene, der blev boende til deres død, faderen i 1976 og moderen i år 2000. De to brødre drev et moderne og alsidigt landbrug og supplerede hinanden på bedste vis i hverdagen. Gården blev drevet med malkekvæg, og den sortbrogede besætning var velkendt i kvægavlerkredse, og mange avlsdyr blev solgt såvel til hjemmemarkedet som til eksport. De seneste år er de sortbrogede skiftet ud til fordel for kødkvæg. Johannes og Knud skabte et hyggeligt og gæstfrit hjem, hvor familie og venner altid følte sig velkomne. Der var altid liv på gården, hvor børn og unge dagligt havde deres gang og var mere end villige til at hjælpe til med lettere opgaver. For knap to år siden døde Knud, og selvom helbredet begyndte at svigte, drev Johannes gården videre til det sidste. I sine unge år var Johannes aktiv fodboldspiller, og han gik til gymnastik på højskolen. Johannes Horne, der ligesom broderen var ugift, efterlader tre søskende samt nevøer og niecer.