Nibe

Dødsfald

Agnes Pinstrup, Nibe-vej 25, Støvring, 82 år. Agnes Pinstrup fik et travlt og udadvendt virke som landhusmor og med tillidsposter, herunder en årrække som formand for Aalborg Amts Landboforenings husholdningsudvalg. Hun var fra Hadsten og uddannede sig som ung på telefoncentralen i Hadsten, hvor hun havde sit virke under krigen. I 1950 blev hun og Knud Pinstrup gift og købte gården Nørreris ved Skørbæk, som de drev i godt 40 år, indtil sønnen Jørgen overtog den. Agnes og Knud Pinstrup flyttede da til Nibe, men tog siden bopæl på én af sønnen Hans Peder Pinstrups ejendomme. Knud Pinstrup døde for fire år siden, men Agnes Pinstrup blev boende på Nibevej, hvor hun fortsat havde et aktivt virke, bl.a. med oplæsning ved hyggeeftermiddage, indtil for et års tid siden, da hun blev ramt af sygdom. Agnes Pinstrup havde altid haft stor glæde ved litteratur. Derudover var hendes hjemlige interesser havearbejde og broderi, og trods stort folkehold i de første mange år på gården, fem børn og et stort hus rakte kræfterne til disse interesser og til den krævende post som formand for husholdningsudvalget, til medlemskab af menighedsråd og en bestyrelsespost i den lokale Venstrevælgerforening. Desuden var hun og hendes mand aktive ved oprettelsen af den lokale friskole. Agnes Pinstrup bliver urnesat i familiens gravhøj på Gudensgård i Nibe, som blev anlagt i 1920 af Knud Pinstrups farfar. Agnes Pinstrup efterlader fem børn, der udover sønnerne på Nørreris og på Knud Pinstrups barndomshjem, Egsbjerggård i Gravlev, bor i Aalborg, Try og Malling. Desuden efterlader hun børnebørn og to oldebørn.