Frøstrup

Dødsfald

Asta Dam, Søndergade 21 Frøstrup, 81 år. Asta Dam var født i Vesten Bjerget, Frøstrup, hvor forældrene havde et landbrug. Efter tiden i Lild Skole tjente hun på egnen. Senere var hun på husholdningsskole ved Vejle. Derefter tjente hun på en gård ved Nørre Nissum, hvor hun lærte en af karlene på gården, Ove Dam fra Resen ved Struer, at kende. Senere havde de plads på Rosvang i Thy, hvor Asta lavede mad til folkene på gården. I 1952 giftede Asta og Ove sig. I godt tre år havde de derefter plads hos Jens Kirk på Tousgård i Brund. I 1955 købte de landbrug på Bjerget ved Frøstrup, Gl. Aalborgvej 70. Den drev de dygtigt, byggede ny stald og moderniserede. Asta passede hus og de to børn og tog flittigt del i arbejdet i mark og stald. På Bjerget havde de et godt arbejdsfællesskab. I 1995 efter 40 gode år på Bjerget solgte de ejendommen og købte deres nuværende hus i Frøstrup og fik der også et godt samvær med naboerne. Asta Dam strikkede meget og gættede mange kryds og tværs, ligesom hun læste en del, og hun var kendt som et beskedent hjemmemenneske. Asta Dam efterlader foruden Ove datteren Else, der er kontorassistent og bosat i Vesten Bjerget, og sønnen Poul, der er fysioterapeut og bor i Ry. Desuden efterlader hun de to svigerbørn og tre børnebørn.