Brovst

Dødsfald

Astrid Frost, Gildedamsvej 16, Øland 99 år Ølands ældste beboer, Astrid Frost, er død på plejehjemmet Solbakken, efter kort tids sygdomsforløb, Hun kunne have fejret sin 100-års fødselsdag 23. september. Astrid Frost var født på Skallerne, på Øland, og for 75 år siden giftede hun sig med Niels Frost, der kom fra Frøstrup. Han døde i 1980, Ægteparret bosatte sig på Øland, hvor de i fællesskab drev et mindre landbrug, der dengang kun var på fem tønder land og ikke nok til at brødføde familien. Han måtte derfor tage arbejde på en maskinstation, og arbejdede som altmuligmand og som tækkemand. Astrid blev egnens kogekone, og mange hjem på Øland har nydt godt af den afholdte kogekone. Hun har været ansvarlig for maden til mange små og store familiebegivenheder på egnen. Samtidig begyndte hun også at lave mad med Per Gundersen på Øland Kroen, hvor det blev til 25 års arbejde i køkkenet. Hun var højt oppe i årene, inden hun forlod arbejdsmarkedet Bortset fra små afstikkere i ungdommen har Astrid Frost levet hele sit liv på Øland. Der var også bud efter Astrid Frost, til opgaver i lokal samfundet. I mange år var hun med til at spille dilettant, og en kortklub med jævnaldrende damer var en yndet beskæftigelse Astrid Frost var gæstfrit og afholdt. Børnebørnene betød meget for hende, men også efterkommere af en feriedreng fra Holland fra 1947 kom fortsat årlig i hjemmet på Øland Trods den høje alder passede hun hus og hjem - lidt større opgaver var overladt til sønnen, Ole, der bor i nærheden. I maj måtte hun tage ophold på plejehjemmet Solbakken på grund af svigtende helbred Fire børnebørn er alle gift, Bjarne bor på Øland, Flemming i Brovst, Jahnette i Sdr. Felding og Ulrik bor Over Søen, Brovst, og der er otte oldebørn.