EMNER

Dødsfald

¿Ole Thomas Pedersen, rekrutteringsdirektør, Hornslet, 54 år. Ole T. Pedersen var ansat i Flyvevåbnets Kontrol- og Varslingstjeneste fra 1972 til 1986 og havde i 2002 25 års jubilæum som reserveofficer i Flyvevåbnet. Fra 1986 til 1998 arbejdede han hos Terma Elek-tronik i Lystrup som bl.a. afdelingschef - samtidig udviklede han sine organisatoriske talenter på HENLEY, The Management College. I 1998 blev Ole T. Pedersen produktionschef hos Printca i Aalborg og i 2002 managementkonsulent/headhunter hos Schreiner Andersen Management A/S. Året efter blev han seniorkonsulent i Århus-virksomheden I-Consult og blev herfra ansat hos Vestas Wind Systems A/S - people and culture, hvor han har været rekrutteringsdirektør frem til sin død. Ole T. Pedersen var i mange år aktiv i Det Konservative Folkeparti. Han var i en periode formand for Århus Konservative Vælgerforening, kredsformand og til sidst medlem af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Desuden var han frimurer i St. Clemens Logen i Århus. Ole T. Pedersen, der døde efter længere tids sygdom, efterlader sin hustru, to voksne døtre, svigersøn og barnebarn.