Sæby

Dødsfald

‡Hanne Marie Hvidegaard Hartz, Stålhøjen 11, Risskov, 73 år. Hanne Hartz døde pludselig, mens hun var på golfbanen, hvor hun dyrkede en af sine interesser. For hun var stadig i fuldt vigør, hvorfor hendes død kom ganske uventet for alle. Hanne Hartz var fra gården Dal i Thorshøj ved Sæby, gik i gymnasiet i Hjørring og læste til lærer i Århus. Efter uddannelsen var hun et år lærer i Herlev, fik derefter ansættelse først i Risskov og fra 1962 på Vejlby Skole, hvortil lærer Viggo Hartz også kom. Året efter giftede de sig og fik i de følgende år sønnerne Ebbe, der nu er geolog på universitetet og i et privat firma i Oslo, og Torsten, der er universitetslærer i Tønder. Hanne Hartz underviste i dansk, tysk, fransk og i sin tid latin. Hun havde evnen til at forene humor med alvoren i kravet om, at børnene skulle tilegne sig viden, og såvel børn, som kolleger og forældre syntes om hendes pædagogik og væremåde. Ofte deltog hun i kurser for at være ajour inden for undervisning, men der manglede heller ikke inspiration på hjemmeplan, hvor der i sagens natur ofte blev drøftet pædagogik. Hanne Hartz helligede sig fuldt ud undervisningen, de to drenge og hjemmet og brugte ikke tid på tillidshverv. Fælles oplevelser i familien var vigtige og blev bl. a. dyrket på udbytterige rejser – i begyndelsen i telt sammen med drengene. For hendes ægtefælle var det en daglig fryd, når Hanne satte sig til klaveret og spillede sine elskede melodier. Der er nu blevet stille i hjemmet, men Viggo Hartz kan glæde sig over gode naboer og venner, som Hanne var god til at samle om sig og ægtefællen. Hanne Hartz efterlader sin mand, de to sønner og svigerdøtre, fire børnebørn, en søster i Venezuela og en bror i Sæby.

Forsiden