Dødsfald

‡Kirsten Christensen, Østergade 56, Hjørring, 87 år. Kirsten Christensen var født i København, men blev bortadopteret til familien på Spangerholm i Lørslev, hvor hun voksede op. Efter endt skolegang var hun elev på Vrå Højskole, og det var en tid, der betød meget for hende, og som hun senere i livet så tilbage på med glæde. I 1941 blev Kirsten gift med Gunnar Christensen fra Ugilt, og parret bosatte sig i Ilbro, hvor Gunnar oprettede sit eget murerfirma. I 1947 flyttede de til Sæby, hvor Gunnar fortsat arbejdede inden for sit fag, mens Kirsten havde en del rengøringsarbejde. I 1970 kom de til Hjørring, hvor de først boede på Frilandsvej, senere Nørrebro. Efter Gunnars død i 1997 blev Kirsten Christensen boende i lejligheden og klarede sig selv, indtil hun fik en lejlighed i Østergade. Som 40-årig erhvervede hun kørekort og kørte bil, indtil hun fyldte 80 år. Hun kom meget på Skovgården, dels for at besøge gamle venner, dels for at deltage i de arrangementer og aktiviteter, der fandtes her. Hun havde gode kunstneriske evner for papirklip og var i stand til at fremstille de fineste ting. Kirsten var familiens samlende midtpunkt og nød, når hun kunne samle den om sig til festlige sammenkomster, og det var hende magtpåliggende, at alle mødte op for at styrke sammenholdet i familien. Kirsten Christensen, der var et varmt og kærligt menneske, efterlader sine to børn, Grethe i Frederikshavn og Finn i Storvorde. Desuden efterlader hun fem børnebørn og seks oldebørn. ‡Lisbet Oda Hansen, Milbakvej 92, Milbak, Sulsted, 60 år. Lisbet Oda Hansen døde efter længere tids sygdom. Hun var født og opvokset i Fredensborg, hvor hun blev udlært bogholder/sekretær. I 1971 blev hun gift i Asminderød Kirke med Erik Brix Hansen, hvorefter de flyttede til Milbakvej 92, Sulsted. Her fik de tre drenge og en datter. Samtidig med at være landmandskone og have fuldtidsjob ved siden af engagerede Lisbet Oda Hansen sig meget i lokalsamfundet. Hun var næstformand i skolebestyrelsen på Sulsted Skole i en lang årrække. Efter børnenes afgang fra folkeskolen fik Sulsted Samråd glæde af hendes kundskaber. Den store interesse i børnenes liv afspejledes også i hendes frivillige beskæftigelse i Sulsted Idrætsforening. Her sad hun i bestyrelsen, var kasserer og ydede køkkenhjælp samt hjælp i forbindelse med klubbens arrangementer. Lisbet Oda Hansen havde også mange private interesser, der gavnede andre. Bl.a. hendes talent for at skrive lejlighedssange blev benyttet af mange. Ofte satte hendes sange stemningen til festerne - rekorden lyder på fem sange til én konfirmation. For at kunne yde den størst mulige støtte og hjælp til børnene gjorde hun meget for at dygtiggøre sig. Hun læste tysk, fransk og psykologi på aftenskolekurser på VUC, og hjemmet blev åbnet for flere internationale organisationer for sportsfolk og studerende. Mens alle børnene stadig boede hjemme, var der tale om kortvarige ophold i forbindelse med sommerarrangementer. Efter at ét af børnene flyttede hjemmefra, blev det tomme værelse som en selvfølge tilbudt en amerikansk udvekslingsstuderende. Det blev begyndelsen på et livsvarigt venskab, der har givet anledning til en rejse til staterne for at deltage i ”den nye datters” bryllup. I sit livs efterår blev Lisbet omskolet fra bogholder til plejer, og indtil sygdommen udviklede sig, arbejdede hun på Syrenbakken. Hendes behov for at vise omsorg for andre kom også til udtryk i hendes fritid, hvor hun blev besøgsven for ældre medborgere. Lisbet Oda Hansen efterlader sin mand, fire børn og børnebørn.