EMNER

Dødsfald

Erik Dam Larsen, fhv. postbud, Skarpæsvej 10, Skagen, 87 år. Fra 1946 og 40 år frem, indtil han gik på pension, var Erik Dam Larsen postbud i Skagen, først som aspirant ved Post- & Telegrafvæsenet i to år, før han blev fastansat. Under navnet Post-Larsen var han kendt overalt i Skagen, og ikke mindst forretninger i midtbyen drog i en lang årrække stor nytte af hans samvittighedsfulde postudbringning. Erik Dam Larsen var født på Risenborg i Vesterø på Læsø som yngst i en børneflok på 12 sat i verden af kogekone Larsine Larsen og fisker Peter Dam Larsen. Der var trange kår, men børnene manglede ikke noget takket være arbejdsomme forældre. Men for at bidrage til husholdningen gik Erik tidligt med ugebladet Hjemmet og fik som tak for sin omhyggelige omdeling en rejse af bladet til København - en kolossal oplevelse dengang. Erik Dam Larsen kom i lære som kommis i Zeuthens Købmandshandel i Vesterø, men helst ville han have været ude at sejle. På grund af krigen var dette ikke muligt, og han tog til Skagen, hvor han ernærede sig ved forskelligt, bl. a. i tørvene, indtil han kom til P&T. I Skagen gjorde han under krigen tjeneste i Civilforsvaret. 29. december 1945 blev Erik Dam Larsen gift med Margit, som han havde den sorg at miste to dage efter parrets guldbryllup. Det sorg og den savn, det medførte for ham, prægede ham resten af livet. Han var et familiemenneske, der befandt sig bedst derhjemme eller i sommerhuset Granly i Skagen, hvor han nød at slide med træ til brændeovnen. I kærlighed og omsorg for hinanden levede familien. Erik Dam Larsen fulgte nøje med i børnenes færden, og det var med stolthed, han for et par år siden kunne kalde sig oldefar. Han døde efter længere tids sygdom. Erik Dam Larsen efterlader de to døtre, Henny i Hadsten og Gunhild på Sjælland, børnebørnene Anina og Gitte og oldebarnet Andrea.