Rold

Dødsfald

‡Hugo Rackham Håkansson, Stendalsvej 32, Skørping, 68 år. Hugo Håkansson var sammen med andre af Skørpingområdets borgere med til at stifte den nuværende Rold Skov OK. Klubben havde ganske vist eksisteret to gange før, men var gået i mølpose. I juni 1978 blev den genoplivet. Organisatorisk begavet som Hugo var, blev han straks fra den stiftende generalforsamling en nøgleperson, og han har sammen med Jane været en drivende kraft. Gennem en årrække beklædte han mange poster, men især huskes han af dem, der blev medlem af klubben i de første år, som den, der havde styr på det hele. Det var Hugo, der som sekretær (1978-90) sørgede for at holde folk orienteret om stort og småt via ”medlemsbreve”, hvor pertentlighed og tør humor udgjorde en hyggelig cocktail. Han var også den, der ved stævner trak det store læs, og ingen i klubben har haft bedre styr på reglementer, lodtrækningssystemer og gruppeinddelinger m.m. end han. En naturlig følge af Hugos indsats for O-sporten i Nordjylland var, at han i 1986 blev inviteret med i foreningen af Nordjyske Skov Karle. Gennem en lang årrække har Hugo og Jane inviteret klubbens medlemmer med familie til en efterhånden traditionsrig sankthansaften med bål og sang ved boligen i Lille Grøndal. I mange lange perioder var Hugo bestyrelsesmedlem. Ved sin død her 31 år efter genstiftelsen af klubben var han igen i bestyrelsen, denne gang som kasserer, ligesom han kort før rejsen til Norge havde medvirket ved etableringen af en ny trappe ved klubhuset. Hugo Håkansson omkom på vandring i de norske fjelde, hans yndlingsferiested.