Aabybro

Dødsfald

‡Karl Anker Justesen, gårdejer, Udbygaard, Troldbjergvej, Vilsted, 63 år. Karl Anker Justesen, der døde pludseligt, var født og opvokset på slægtsgården sammen med sin fire år ældre søster Karen Margrethe. Livet igennem har han haft sine rødder plantet i slægtsgården Udbygaard, som han senere overtog. Karl Anker mistede allerede som fireårig sin far i 1950, så moderen, Anna Justesen, drev gården videre ved hjælp af skiftende bestyrere. Efter skolegang i Vilsted landsbyskole og på efterskole i Aabybro blev han elev på Uldum Højskole og fik sluttelig en landbrugsuddannelse på Vejlby Landbrugsskole ved Århus. Værnepligten aftjente han ved Civilforsvaret i Thisted. Herefter drev han gården sammen med sin mor, indtil han selv købte og overtog gården i 1977. Han drev gården som alsidigt landbrug med hovedvægten på malkekvæg, mens moderen forestod husførelsen. For fire år siden satte han køerne ud og gik over til planteavl. Anna Justesen døde i 1999, og Karl Anker fik i de senere år god hjælp af Jytte og Agner Pedersen, der var kommet i hjemmet gennem mange år. Jytte forestod husførelsen, mens Agner udførte markarbejde. Karl Anker Justesen var politisk aktiv i Vilsted Venstrevælgerforening. Ligeledes var han i 16 år medlem af Vilsted Menighedsråd, hvor han var med i præstegårdsudvalget. Han var et livsglad og humoristisk gemyt. Han blev ved juletid kaldt juletræsmanden, som kørte med børnene ud i granskoven for at finde skovens flotteste juletræ til Vilsted Friskole. Han var udadvendt og afholdt af venner og naboer i lokalsamfundet. Karl Anker Justesen efterlader søsteren Karen Margrethe, der bor i Hammel.