Vodskov

dødsfald

‡Regnar Kjærgård, tidligere revisor, Hüttel-Sørensens Vej 95, Vodskov, 84 år. Regnar Kjærgård begyndte hos skattevæsenet, men startede sidst i 1950'erne eget revisorfirma i Jyllandsgade i Aalborg. Her gik han senere sammen med andre revisorer, men da markedet blev overtaget af store kæder, valgte han først at gå på efterløn for senere at lade sig pensionere. Helt slippe sin gerning kunne han dog ikke, og flere ville gerne trække på hans store erfaring, så han forblev aktiv indtil for et års tid siden. Regnar Kjærgård blev statsautoriseret revisor og anerkendt kasserer, underviser og foredragsholder indenfor Foreningen af Registrerede Revisorer. I 1980'erne sad han i et udvalg under Kirkeministeriet, hvor han havde til opgave at udarbejde procedurer og regnskabsteknikker. Han var i mange år medlem af menighedsrådet ved Hammer Kirke og var den første formand i Y's Mens Club Aalborg 3. Det sidste bragte ham på mange rejser over hele verden. Regnar Kjærgård var selskabelig og dyrkede meget motion. Han var fast deltager i Limfjordsløbet og på cykel, når der blev kørt Nordjylland Rundt, men en bilulykke i 2005 satte en stopper for disse udfoldelser. Regnar Kjærgård og hustruen Eva boede i mange år på Tranevej i Grindsted, men de seneste år har de boet i Liselund Plejeboliger i Vodskov. Han efterlader ud over sin hustru også sønnerne Peter og Michael samt tre børnebørn.