Nørresundby

Dødsfald

‡Thorkild Jensen, Uttrupvej 13, Nørresundby, 66 år. Thorkild Jensen var født og opvokset i Nørresundby og boede der næsten hele sit liv. Han arbejdede i mange år ved P.P. Hedegaard og nogle år på tekstilfabrikken. Han var meget hjælpsom og meget glad for livet. Han var meget aktiv og elskede at cykle ud i sin kolonihave, hvor han opholdt sig meget. Thorkild Jensen var meget glad, når familien kom på besøg med niecer og nevøer, og så skulle de med hen og have sodavand og is. Thorkild var meget vellidt af alle, han mødte, og han elskede at snakke med folk. I den sidste tid, hvor helbredet ikke var så godt, glædede han sig over, at han fik meget stor hjælp af sin søster Conny.

Forsiden