USA

dødsfald

‡Gunnar Petersen, Klostergade 22, Vestervig, 74 år. Gunnar Petersen var fra Vilhelmsminde Marks, hvor han var den yngste af fem søskende. Efter afsluttet skolegang i Ørum Skole blev han udlært mekaniker, og i 1959-60 aftjente han sin værnepligt. Derefter vendte han tilbage til Niels Kristensen i Vestervig, hvor han var udlært, og her var han i mange år en dygtig og værdsat medarbejder, også efter at værkstedet blev overtaget af Jan Jepsen. I 1961 blev Gunnar gift med Elisabeth Holmgaard, der er fra Nytorp ved Ræhr. De boede først forskellige steder i Vestervig, og senere byggede de hus i Skt. Thøgersvej. Nogle år efter købte de et nedlagt bageri på Klostergade, hvor de indrettede forretning, men Gunnar Petersen fortsatte på værkstedet. Her fik de nogle gode år, før Gunnar i 1990 blev ramt af en blodprop og delvist lammet i højre siden, men han trænede sig op med ihærdigt havearbejde, der altid har interesseret ham meget. Han avlede blomster og grøntsager og delte gavmildt ud af sine produkter. Familien blev udvidet med to sønner, hvoraf den ældste nu bor i Hurup og har tre børn, og den yngste søn har bosat sig i USA med sin amerikanske kone og to børn. Gunnar og Elisabeth har flere gange besøgt familien i USA, og de holder i det hele taget meget af at rejse. Gunnar Petersen var nært knyttet til sin familie og passede gerne børn og børnebørn. han var gæstfri og hjælpsom - og en god vært. Det gjaldt også, da han og Elisabeth i begyndelse af dette år fejrede guldbryllup. Sammen med to andre i byen fik han startet ældremotion i Vestervig Agger hallen, og på tv fulgte han med i alle former for sport. Gunnar Petersen var ansvarlig for flaghejsning i Klosterparken, og han sørgede for at officielle flagdage, kongelige fødselsdage og lokale fester blev fejret med flaghejsning.