dødsfald

Aalborg 25. februar 2011 05:00

‡Poul Kroon, Solbyen 10, Aalborg, 83 år. Poul Kroon var præstesøn og blev født i 1927 i Hejlskov præstegård i Fjends ved Limfjorden. Han voksede op i Himmelev præstegård ved Roskilde Fjord og blev student fra Roskilde Katedralskole. Han blev uddannet civilingeniør i 1951 og kom efter job i Frederikshavn, København og London til Aalborg i 1963 i forbindelse med Vendsysselværkets anlæg og deltog også i anlæg af motorvejen og Nordkraft. I 1971 skiftede Poul Kroon entreprenørlivet ud med en lektorstilling på Danmarks Ingeniørakademi i Aalborg og blev senere lektor i anlægsplanlægning ved Aalborg Universitet, da det blev dannet. Hans særlige interesse for bevarende byfornyelse medførte, at han blev formand for Den Selvejende Fond Håndværkerhuset i opbygningsfasen. Poul Kroon var desuden primus motor i at få Kvægtorvet erklæret bevaringsværdigt og dermed i at forhindre nedrivningen. Han var i sin ungdom såvel som i sit otium aktiv roer og billedkunstner med atelier på Aalborg Kunstnerværksted. Han var aktiv kunstner til det sidste, og hans sidste udstilling kan lige nu ses i Hasseris Kirke. Poul Kroon efterlader sin hustru gennem 54 år, Anna Kroon, to børn og seks børnebørn.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...