Dødsfald

‡Jes Jensen, ingeniør, København, 62 år. Jes Jensen var født og opvokset i Aalborg. Efter studentereksamen fortsatte han på det nyoprettede ingeniørakademi i Aalborg, hvorfra han tog eksamen i 1968. Efter et års arbejde i Aalborg rejste han til København, hvor han arbejdede hos flere entreprenørselskaber. Han var bl.a. sikkerhedschef ved bygning af Storebæltsbroen. han har gennem årene gennemført byggeprojekter i bl.a. Algeriet, Sydfrankrig og Kroatien. I 1999 blev han af Cowi sendt til Sozhou i Kina for at gennemføre byggeriet af den første Grundfoss-fabrik samt færdiggørelse af endnu et stort projekt. Da projekterne var gennemført, blev han i Kina. Han tog intensiv undervisning i kinesisk og startede sit eget rådgivende ingeniørfirma. Han blev, med sit rolige og myndige væsen, afholdt og respekteret af såvel de mange andre udlændinge, der arbejdede i Shanghau og omegn, som af sine kinesiske samarbejdspartnere. Det blev i de følgende år til bygning af mere end 25 fabrikker for såvel danske som amerikanske og belgiske firmaer. Jes Jensens hustru rejste på et tidspunkt hjem, hvor hun har opretholdt den hjemlige base som fast adresse, ligesom Aalborg har været et fast mål med besøg i barndomshjemmet gennem alle årene. Alvorlig sygdom tvang for godt to måneder siden Jes Jensen til at opgive sit arbejde.