Bislev

Dødsfald

‡Ellinor Rasmussen, Hovvej, Nibe, 84 år. Ellinor Rasmussen døde efter længere tids sygdom. Hun var datter af Aage og Anna Japhetson. I barndoms- og ungdomsårene boede Ellinor Rasmussen i Mølholm, hvor hun mødte Børge Rasmussen, som hun senere blev gift med. Ellinor Rasmussen var et energisk og positivt menneske, som altid interesserede sig for sine medmennesker. Hun havde en stor berøringsflade i Hasseris og Mølholm, hvor hun i en årrække drev en frisørsalon. Hun var aktiv i menighedsarbejdet ved Hasseris Kirke og forældresamarbejdet omkring FDF-kredsen. I 1985 blev Ellinor Rasmussen første gang ramt af kræft, men efter en barsk sygdomsperiode blev hun efter et år erklæret rask. Samme år mistede Ellinor Rasmussen sin mand, men trods dette tab samt tabet af sin ældste søn tre år senere bevarede hun et positivt livssyn. Efter sin mands død flyttede Ellinor Rasmussen til Nibe for at bo nærmere ved sin datter, der var en stor støtte for hende. I Nibe fik hun opbygget et solidt netværk. Hun var et meget energisk menneske, der vedblev med at interessere sig for sine medmennesker, selvom hendes mobilitet blev begrænset af mindre heldige knæ- og hofteoperationer. Ellinor Rasmussen fik endnu en kræftdiagnose for to år siden, og da hun for et halvt år siden for tredje gang fik stillet en kræftdiagnose, fornemmede man tydeligt, at hun mistede livsmodet, og hun døde efter fire måneders sengeleje. Ellinor Rasmussen vil blive husket for sit altid positive livssyn og den energi, hun altid udstrålede. Hun efterlader datteren Tove Rasmussen, Bislev, og sønnen Aage Rasmussen, Herning, samt fem børnebørn og fire oldebørn.