Hjallerup

Dødsfald

Erling Amtoft Christensen, tidligere halbestyrer, Haversdal, Haverslev, 82 år. Erling Amtoft var født og opvokset i Ladelund. Efter sit giftermål i 1948 købte han en lille landbrugsejendom på Strandvejen i Haverslev. Her havde han forskellige småjobs ved siden af landbruget. Han var således i en årrække afløser for landpostbudene i Haverslev. Senere fik han arbejde ved en af byens tømrermestre og viste stor interesse og dygtighed med dette håndværk, og han sluttede hos Mejlby tømrer og snedkervirksomhed. I 1968 solgte han syv tdr. land af sin jord til et nyt stadion og byggegrund til idrætshal. Samtidig købte han tilsvarende jord hos en nabo. Det nye stadion og HIFs klubhus stod færdig til indvielse i 1971, og her blev Erlings kone Esther ansat som klubhusbestyrer. To år efter gik man i gang med at bygge idrætshal, et arbejde som Erling Christensen viste stor interesse for, og med sin store viden om håndværket lagde han her et stort og frivilligt arbejde, og det var ganske naturligt, at han blev ansat som halinspektør fra 1974. Esther fortsatte som kantinebestyrer, og parret blev meget populære hos brugerne af hallen og nød stor anerkendelse fra hallens ledelse. Men på grund af sygdom måtte de slutte jobbet midt i 1980'erne. Efter en årrække solgte de ejendommen og flyttede i en udlejningsbolig på Tranevej, og for to år siden kom Erling Christensen på Haversdal, og Esther flyttede ind i en nærliggende udlejningsbolig. Erling Amtoft Christensen efterlader foruden sin hustru en datter, to sønner, svigerbørn og syv børnebørn og fem oldebørn.