Dødsfald

Frederikshavn 1. november 2007 05:00

Inger Thomsen, Finnsvej 57, Frederikshavn, 85 år. Hun var født i det hus, hun forlod ved sin død. Allerede som barn kendte hun til pligter og omsorg, fordi moderen var syg under børnenes opvækst, og Inger blev den, der ofte måtte gå i mors sted. Også sorger lærte hun tidligt at kende, da hun mistede et par af sine søskende. Inger kom i huset og senere på Frydenstand, der dengang var sanatorium, og i 1940 blev hun gift med Andreas Thomsen. De købte hendes hjem, og her voksede en datter og en søn op, men for en halv snes år siden havde Inger Thomsen den sorg at miste sønnen og for et par år siden tillige sin mand. Inger Thomsen fortsatte efter giftermålet med at arbejde på Frydenstrand, men derefter var hun på fiskefabrik til pensionsalderen. Hun var helt fra sin barndom vant til at tage fat, og hun fortsatte et hårdt arbejdsliv, som en periode også omfattede et aftenjob. Hun var en god rollemodel i forhold til at kunne og ville, og hvis der var noget, Inger Thomsen ville, så var det at sikre børnene de bedste vilkår og tilskynde dem til at få en god uddannelse. Hun var også et fremsynet menneske, hvilket bl. a. kom til udtryk, da hun i sine yngre år tog kørekort, hvilket ikke var almindeligt for kvinder dengang. At hun ud over viljekraft også besad gå på mod viste sig så sent som for halvandet år siden, da hun rejste til Kina for at besøge sin datter, Birthe Markman. Inger Thomsen havde altid interesseret sig for musik og genoptog som 50-årig harmonikaspillet og tog sammen med en gruppe ud for at spille for bl. a. pensionister. Hun var også dygtig til mange former for håndarbejde, herunder orkis, havde malet porcelæn og strikket meget. I sin tid DSU og senere KAD fik også glæde af hendes engagement. Inger Thomsen, der kun var syg i kort tid, efterlader sin datter, fem børnebørn, ni oldebørn og en søster.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...