Bindslev

Dødsfald

‡Bjørn Eskild Jensen, Nørgårdsvej 7 A, Bindslev, 79 år. Bjørn Eskild Jensen, der var ud af en søskendeflok på syv, var født og opvokset i Sønderskov. Han kom i købmandslære i Horne og blev efter udstået læretid kommis i Hirtshals Brugs. Efter at have aftjent sin værnepligt i Nymindegab, blev Bjørn Jensen i 1952 gift med Frida fra Horne og åbnede samtidig en isenkrambutik i Hirtshals. Det viste der sig at være behov for. Den kom godt fra start og fik en voksende kundekreds, og der gik 33 år inden Bjørn syntes, at nu kunne det være nok. Ægteparret boede i Horne, indtil de flyttede til Bindslev. Begge havde en kristen livsholdning og kom ofte i kirke og missionshus. I Horne var Bjørn i sine velmagtsdage aktiv inden for KFUM og var leder af fodboldholdet. Også badminton var en af hans fritidsinteresser, ligesom jagt og fiskeri. Bjarne Eskild Jensen efterlader sig udover sin hustru, Frida, parrets to døtre og svigersønner, Conny og Kelly i Sæsing, samt Birthe og Lars i Mygdal. Desuden af seks børnebørn og to olde- børn.