EMNER

Dødsfald

‡Elon Vestergaard Laustsen, Strubjerg, Nørresundby, 76 år. I 35 år havde han og hans kone Betty deres hjem i Strubjerg, og i 11 år var Elon Laustsen blokkens vicevært. Han passede sit arbejde med omhu og interesse og havde let ved at komme i kontakt med alle uanset alder og status. Han var reel og havde en udpræget retfærdighedssans, og sine håndværksmæssige evner stillede han gerne til rådighed for familie og bekendte uden at kræve noget til gengæld. Elon Vestergaard Laustsen var født i Tranum, men familien flyttede til Brovst. Som ung var han en tid ved landbruget, men uddannede sig som karetmager i Birkelse. Hos N.O. Jensen i Aalborg supplerede han med en uddannelse inden for karosseri og fik arbejde på en fabrik i Lindholm, der nedbrændte. Det var svært at få nyt arbejde, så Elon rejste til Sverige og blev ansat på en gummifabrik i Trelleborg. Han havde længe før mødt Betty, og for at få hende med til Sverige, måtte Elon tage hjem og gifte sig. Sammen rejste de tilbage til Trelleborg, hvor Elon Laustsen fik arbejde på et mejeri. Parret blev der i tre år og fik der den ældste datter Helle. Hjemme igen fik familien en kort tid ophold hos Elons forældre i Brovst, mens han arbejdede hos en lokal snedker. Herfra flyttede de til Nr. Uttrup, og Elon kom til at køre varer for Knud Engsig for senere at blive ansat på slagteriet i Nørresundby. Familien boede forskellige steder, indtil den slog sig ned i Strubjerg, og Elon var vicevært, indtil han gik på førtidspension som 58-årig. Helbredet begyndte da at svigte, og mange sygdomme stødte til. En kræftsygdom blussede for kort tid siden op med voldsom styrke. Elon og Betty Laustsen nød meget små ture ud i det danske land. De havde nogle år sommerhus i Hals, og i 19 år var deres fælles glæde at pusle i kolonihaven, hvor Elon Laustsen selv havde bygget hus. Efter at have solgt stedet, savnede de at kunne gå ud i det fri, men problemet løste sig for godt tre år siden, da der i Strubjerg blev en ledig lejlighed med altan. Her blev mange timer tilbragt, og her nød Elon Laustsen at sidde i stille selskab med sin pibe. Et afslappet hjemmeliv passede ham godt, og der udspandt sig et varmt familieforhold, hvor man tog vare på hinanden. Elon havde glædet sig til i april at skulle blive oldefar for første gang. Elon Vestergaard Laustsen efterlader sin kone Betty, døtrene Helle i Biersted, Tina i Skalborg, fire børnebørn, to svigersønner, en bror og en søster.