EMNER

Dødsfald

Kirsten Juhl Nielsen

Kirsten Juhl Nielsen

‡Kirsten Juhl Nielsen, Thuresensvej 10, Nørresundby, 86 år. Hun var født i Torslev ved Dronninglund, hvor hendes far var uddeler. Hendes barndom og de første ungdomsår fandt sted i Hjallerup, da familien flyttede hertil og i mange år drev en driftig købmands- og foderstofforretning. I 1946 blev Kirsten gift med Frode Nielsen. Boligforholdene var små og dårlige i begyndelsen af deres ægteskab, men senere bosatte de sig på Thuresensvej i Nørresundby, hvor Kirsten kom til at bo i 61 år. Sønnerne, Ole og Povl, voksede op på Thuresensvej, der var et nyt og børnerigt kvarter, og Kirsten blev hjemmegående og passede hjem og familien under børnenes opvækst. Efter Frode Nielsens alt for tidlige død i 1975 kom Kirsten Juhl Nielsen i en årrække på arbejdsmarkedet som ansat i konfektureforretningen Ariba i Bispensgade i Aalborg. Senere lærte hun Niels Jacobsen at kende, og de nåede at bo sammen i 15 år, indtil Niels Jacobsen døde i 1993. I mange år var hun en skattet og dygtig frivillig medarbejder i Røde Kors i Nørresundby. Først i Nellikestræde og senere i Vestergade. Gennem årene opbyggede hun et netværk af venner, og i det daglige betød venskab, tryghed og samvær med veninden Kamma Christensen utroligt meget. Trods et til tider svigtende helbred bevarede Kirsten sin optimisme og glæde ved livet. Hun har i alle årene været familiens samlende led, og hun klarede sig fint i det daglige, selvom synet ikke var så godt længere, og selvom hun var lidt gangbesværet. Hun var åndsfrisk til det sidste og forholdt sig positivt til dagligdagens gøremål og de nyheder, hun dagligt fulgte gennem radio og fjernsyn. Hun havde endvidere stor glæde af de lydbøger, som hun jævnligt fik tilsendt fra Nota. Hun var meget musikalsk og lærte helt fra ungdommen at sætte den klassiske musik højt. Hendes store passion var musikalske oplevelser med operasangeren Pavarotti. Kirsten Juhl Nielsen efterlader sine to sønner, Ole og Povl, og svigerdøtrene, Anna-Marie og Birgit, og hun beholdt gennem alle årene et tæt forhold til Niels Jacobsen datter Susanne og hendes mand Egon. Hun efterlader herudover syv børnebørn og fem oldebørn.