Pandrup

Dødsfald

‡Otto Christensen, Brorsonsvej 2, Pandrup, 90 år. Otto Christensen, der var født i Jetsmark, kom helt fra ung til at beskæftige sig med landbrug, som han gjorde det gennem hele sit arbejdsliv. Han lærte Agnes fra Rendbæk at kende og blev gift med hende i 1944. Parret fik to børn. I nogle få år var Otto Christensen bestyrer på en gård i Saltum, inden han blev forpagter af Jetsmark Præstegård, hvor han var i 34 år til han gik på pension. Han var en meget venlig mand og med stor interesse for sociale og samfundsmæssige forhold og blev valgt i kommunalbestyrelsen på en V-liste, hvor han sad i tyve år. Desuden var han valgt i bestyrelserne for bl.a. mejeriet, sparekassen og brugsen. Både den store familie og alle andre, der kom i parrets hjem, fik altid en gæstfri modtagelse. I 1980 byggede parret hus i Pandrup, hvor Otto Christensen med interesse og fornøjelse tog sig af haven. For nogle uger siden måtte Otto Christensen, efter et sygehusophold, flytte på plejehjem, der ligger lige overfor parrets eget hjem. Foruden sin ægtefælle efterlader Otto Christensen børnene, Jørgen i Pandrup og Ellen i Horsens, samt svigerbørn, fire børnebørn og to oldebørn.