Vidstrup

dødsfald

‡Gertrud Vajhøj, Havrevangen 15, Farsø, 76 år. Gertrud Vajhøj var fra Vidstrup i Vendsyssel. Som ung tjente hun forskellige steder i landet, og i 1959 flyttede hun til Hornum, hvor hun blev gift med Erik Vajhøj, der var mejerist. De første tre år arbejdede Gertrud Vajhøj på Forsøgsstationen i Hornum - både uden og senere også på laboratoriet. I årene gennem børnenes opvækst bistod hun sin mand i hans arbejde med regnskab og revision indtil 1982, hvor ægteparret købte et lille landbrug i Tandrup ved Farsø. Familien hjalp hinanden med ejendommens drift, og i 2001 bosatte familien sig i Farsø. Gertrud Vajhøj var mest et hjemmemenneske med de daglige sysler, hvor ikke mindst haven var hendes favorit - dog ikke at forglemme børn, barnebarn og familie. Hun efterlader sin mand, en datter, svigersøn og et barnebarn på Als, samt en søn og svigerdatter i USA.