EMNER

Dødsfald

‡Ib Bjørn Poulsen, tidligere folketingsmedlem, Åvej 3, Frederikshavn, 68 år. Han var født og opvokset i Gentofte sammen med fire søstre. Som ung kom han til marinen, blev senere uddannet til maskinmester, hvorefter han nogle år senere flyttede til Frederikshavn, hvor han blev gift og fik døtrene Henriette og Birgitte. Han blev ansat på Frederikshavn Værft, det senere Danyard, og på samme tid blev han meldt ind i SF. Han var i perioden medlem af Metals bestyrelse, og som en forlængelse heraf startede en lavine af tillidsposter, hvor han i to perioder blev valgt til Folketinget, blev medlem af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg, to gange var statsrevisor og to gange valgt ind i byrådet i Frederikshavn. I denne periode havde han mødt Birgit, og med hende fik han datteren Sara i 1988. Parret blev gift i 2005. Det sociale engagement og retfærdighedssansen havde han fra sin mor, som selv var meget socialt engageret. Selvom han kom fra en familie med fire døtre, blev han opdraget som dem. Moderen lærte ham også om, hvor vigtigt det er, at alle mennesker har deres rettigheder, og at de er værd at slås for. Ib Bjørn Poulsen satte stor pris på god mad og gode vine. Det kom blandt andet til udtryk, når han og familien camperede i Frankrig eller Danmark. Det skulle helst være steder, hvor der var udsigt til vandet, og når der var pakket ud, blev det tid til en flaske champagne. Derhjemme slappede han af med vedligeholdelse af huset på Åvej eller nogle timer i haven. Musikken betød meget for ham, og især Allan Olsens finurlige tekster, kunne han reflektere over. I særdeleshed var han en af idémændene bag Maritim historisk Forening i Frederikshavn, hvor flere generationer kan samles og være fælles om relevante og konkrete maritime aktiviteter. Ib Bjørn Poulsen, der døde efter længere tids sygdom, efterlader hustruen Birgit og de tre døtre Sara og Birgitte i Aalborg samt Henriette i Frederikshavn.