Overlade

Dødsfald

‡Elin Kristensen, Bjørnsholmsvej 138, Overlade, 72 år. Elin Kristensen, der var fra Overlade, drev i 20 år Tatol i Overlade, en opgave hun var meget glad for, idet kontakten med kunderne passede godt til hendes udadvendte væsen. Sidst i 1950'erne blev Elin Kristensen gift med Frede Vinter, og de bosatte sig i Sverige, hvor de hjalp hinanden i det daglige arbejde i en konsumbutik. Da hun mistede sin mand i 1961, flyttede hun hjem til Overlade med parrets lille datter, og hun overtog Tatolbutikken. Flere år efter traf hun Bent Mosgaard Kristensen, som hun blev gift med, og de fik en søn. Da hun lukkede Tatol, var hun i de næste 10 år ansat i produktionen i Sandemanns Møbelfabrik i Ranum. Elin og Bent Kristensen gik til folkedans og deltog i stævner rundt om i landet, ligesom de deltog i mange andre lokale aktiviteter. Aktivitet og samvær betød meget for hende, og som pensionist var hun meget engageret i pensionistforeningen, hvor hun i flere år var med i bestyrelsen. Sidst, men ikke mindst havde hun stor omsorg og interesse for børn, børnebørn og oldebørn. Elin Kristensen efterlader sin mand, en datter og en søn, fire børnebørn og to oldebørn.