Dødsfald

‡Børge Pehrsson, Alle- rød, 89 år. Han var opvokset på Amager, og hans sidste arbejdsplads var som trykkeriarbejder på Politiken. Da han som 62-årig gik på efterløn, besteg han, som en af de ældste nogensinde, verdens højeste bjerg, Mont Everest. Dette satte ham på verdenspressens forsider, og han har holdt mange foredrag om denne bedrift ledsaget af video. Bl.a. har han været i USA, hvor tilhørerne var imponeret af den ikke helt unge dansker. Børge Pehrsson var pacifist og var den af Aldrig mere Krigs medlemmer, der havde længst anciennitet, idet han blev medlem i 1938, og han var i militærnægterlejr i Grib Skov under og efter krigen.