Bejstrup

dødsfald

‡Poul Jørgen Jensen, Aggersborgvej 31, Aggersund, 70 år. Poul Jørgen Jensen var søn af Olga og Christian Westergård Jensen, Gøttrup Have. I hjemmet var der fem søskende. Som femårig flyttede Poul Jørgen Jensen med sin familie til Bejstrup, og han fik sin skolegang i Bejstrup skole. Efter sin konfirmation kom han til at tjene hos Jesper Simonsen i Bejstrup, og senere tjente han i Vognsild. Som 19-årig blev han gift med Ruth Nielsen fra Manstrup, og da Poul Jørgen havde overstået sin militærtjeneste, købte han huset på Aggersborgvej, og han fik plads som bestyrer på Aggersborggård. Her var han en betroet medarbejder, indtil han på grund af dårlig ryg blev førtidspensioneret som 50-årig. Han interesserede sig meget for brevduer, og var medlem af Løgstør Brevdueforening. Han holdt af at cykle lange ture, og i det hele taget betød naturen meget for ham. I hjemmet er der opvokset tre børn, Tommy, der bor i Frankrig, Finn, der bor i Tanzania, og Søs, der bor i Haverslev. I marts 2010 døde Ruth. Det var et hårdt slag for hele familien og især for Poul Jørgen. Han lærte dog at klare sig i dagligdagen alene. Han var frisk og rask til det sidste. Han efterlader sig tre børn og syv børnebørn.