Gistrup

Dødsfald

‡Vilhelm Nielsen, Skomagerbakken, Vårst, 69 år. Han var født i Dørken ved Thyregod og efter endt skolegang kom han i lære som mejerist ved Højrup og Sdr. Omme mejeri.Efter endt tid som værnepligtig i Haderslev kom Vilhelm Nielsen til Korup mejeri, hvor han var indtil 1968, hvorefter han var to år på Aalborg Eternit Fabrik, hvorefter han var på Spændbeton indtil 1996, hvor en by-pass operetion satte en stopper for hans aktive deltagelse i arbejslivet. I 1961 traf han Margit fra Glerup, og de blev gift samme år. Margit havde sønnen Poul, som er født i 1960, og i 1962 og 1963 kom Helle og Janni til. Efter endt arbejdsliv har flere pensionister nydt godt af hans arbejsiver, idet han var havemand hos pensionister i Vårst og Gistrup. Han var også en rigtig foreningsmand og var blandt andet kasserer i Vårst Vandværk i mere end 25 år, Vårst Boldklub, Boldklubbens Venner, Borgerforeningen og formand for Vårst Brugsforening. Aktiv omkring Internet Cafe i Vårst, og gennem de sidste år var aktiv i komiteen for klub 87, ligesom tysk og senere engelsk undervisning undervisning kom til, og derudover lærte han at bruge computer og lærte mobiltelefone og sms. Herudover var han selv aktiv sportsmand, ligesom han i mange år var fodboldtræner for drengene. Da han nærmede sig de 50 år, fik han dobbelt skinnebensbrud, og så blev det cykling, der tog over. Han tog dagligt en tur på over 20 km, og på det seneste var det billiard, der tog over. I 1994 fik han også en blodprop i hjertet, og desuden blev han han for seks år siden behandlet for lymfekræft, men de senere år svigtedes han af asbestose og lugehindekræft. Trods kemobehandling kunne det ikke bremses, men han have til det sidste troen på, at han nok skulle blive rask. Privat var han kærlig og omsorgsfuld og fulgte meget med i børnenes liv. I de senere år var det så børnebørnene, der blev hans et og alt. Han efterlader sig sin kone Margit, tre børn og seks seks børnebørn.