Storvorde

Dødsfald

‡Jens Vagner Nielsen, Tranebærvej 2 B, Aabybro, 77 år. Vagner Nielsen voksede op og gik i skole i Biersted, hvor han også var født. Helt fra ung og op gennem sit arbejdsliv var han ansat på forskellige fabrikker, bl.a. fiskefabrikker, margarinefabrik og de sidste år, før Vagner Nielsen gik på efterløn, var han på en maskinfabrik. Han var hele livet meget sportsinteresseret, og ikke mindst fodbold havde hans store interesse. Han færdedes meget i Biersted Idrætsforening, hvor han også en tid sad i bestyrelsen. Desuden var han i mange år aktiv på fodboldbanen, indtil han sluttede på et old boys-hold. Vagner Nielsen lærte Karen, der var fra Tylstrup, at kende og blev gift med hende i 1959. De slog sig ned i Biersted, hvor de efter nogen tid i lejligheder købte hus, som i mange år dannede ramme om familien, der voksede med tre drenge, som Vagner Nielsen bl.a. gerne tog med ud at spille fodbold. Familien og hjemmet betød altid meget for ham. Lokalhistorie havde også Vagner Nielsens interesse, og han var med til at oprette den lokalhistoriske forening i Biersted, hvor han i de følgende femten år kom til at sidde i bestyrelsen. Desuden var han med i menighedsrådet, hvor han var aktiv i otte år. En del år senere blev det pensionistforeningen, der nød godt af hans kræfter. I 1977 oplevede parret og familien den store sorg at miste en 18-årig søn ved en ulykke. Vagner Nielsen holdt som pensionist af at løse kryds-og-tværs-opgaver, og han fulgte altid sporten på TV tæt. I det hele taget holdt han sig godt orienteret om tingene. I januar fik han konstateret fremskreden kræftsygdom, som ikke kunne behandles og gennem de seneste måneder og uger har kræfterne været svindende, Men da parret, fem dage før Vagner Nielsen døde, kunne holde guldbryllup, stod han op af sengen i nogle timer for at fejre det. Foruden sin ægtefælle efterlader Vagner Nielsen sønnerne, Finn i Storvorde og Kim i Aalborg, foruden en svigerdatter og to børnebørn.