Gærum

Dødsfald

‡Poul Erik Jensen, Bangsbovej 23, Frederikshavn, 72 år. Poul Erik Jensen var født og voksede op på gården Katsig i Gærum. Det skete sammen med sine forældre samt en bror. Familien havde en maskinstation, og den drev de sammen indtil 1986, hvor Poul Erik mistede både sin mor og bror. Tre år senere mistede han sin far, men Poul Erik fortsatte sin gerning, indtil han ved årtusindskiftet, ved et ulykkestilfælde faldt ned af en trappe. Det var slemt for ham, og han måtte af den grund i 2001, flytte i beskyttet bolig på Bangsbovej, og det blev han hurtigt glad for. Poul Erik Jensen var meget aktiv indenfor spejderbevægelsen og kirkelivet i Gærum, og han deltog altid på Bibelcamp i Sæby, hvor han tillige var med i det praktiske arbejde. Dyr havde hans store interesse, og naturen blev brugt flittigt til mange gåture. Poul Erik Jensen døde pludseligt og efterlader sig kusinen Lillian samt fætteren Bent.