Frederikshavn

Dødsfald

‡Ole Kondrup, Tolder, Gl. Torv 14, Frederikshavn, 61 år. Han blev født i Århus, men familien flyttede til København, mens han var lille. Han fik senere en bror, og derefter flyttede familien tilbage til Århus, men som 17-årig flyttede Ole Kondrup til Frederikshavn. Her kom han i lære ved Toldvæsenet, hvor han blev til sin pension. Bopælen var Englund, men for fire år siden flyttede han til Gl. Torv. Som pensionist virkede han som vognmand, og var ledsager for handicappede. Han var ofte til ishockey eller fodbold som tilskuer. Ved sin død efterlader han sin bror Thomas, samt sin mor Else.