Naturkatastrofer

Dødsfald

Erik Schou Jensen

Erik Schou Jensen

‡Erik Schou Jensen, København, lektor i geologi, 69 år. Erik Schou Jensen omkom søndag 13. juli under en rejse i Grønland. Han var rejseleder for en gruppe på 12 personer, der med skibet Kisaq som base besøgte udvalgte mål i området omkring Uummannaq. Under et ophold på en morænebanke ved Kangerluarsuk Sermia gletsjeren blev gruppen pludselig overrasket af vældige vandmasser, der strømmede ud fra gletsjeren, og som skyllede flere deltagere i havet. Nogle blev reddet, men Schou og en 73-årig mand, også fra Københavnsområdet, omkom i det kolde vand. Erik Schou Jensen var på sin sidste grønlandsrejse før sin pensionering pr. 1. august. Han besøgte Grønland første gang i 1958 som geologassistent for Grønlands Geologiske Undersøgelse og har siden arbejdet utallige gange forskellige steder på Grønland. I 1965 blev han uddannet cand. mag. med hovedfag i geologi, og året efter blev han ansat ved Institut for Almen Geologi ved Københavns Universitet. I 1981 blev han ansat ved Geologisk Museum, hvor han skulle varetage formidlingen til offentligheden, herunder især til skoler og gymnasier. Schou havde en formidabel evne til at formidle. Han elskede sin geologi og smittede alle ved sin begejstring og energi. Foruden sine primære opgaver ved museet formåede han at rejse land og rige rundt for at holde foredrag, kurser og ekskursioner, og han var i mange år den, som tv og andre medier henvendte sig til, når jordskælv, vulkanudbrud og tsunamier skulle forklares. Blandt hans publikationer er bogen "Sten i Farver" fra 2005. Også mange nordjyder stiftede bekendtskab med Erik Schou Jensen, bl.a. på Aalborg Folkeuniversitet og i stenklubben i Aalborg samt deltagere i forskellige ekskursioner. I 1997 modtog Erik Schou Jensen Geografiprisen og i 2004 H.C. Ørstedmedaljen i bronze, i begge tilfælde som påskønnelse for sin store indsats med formidlingen af vanskelige geologiske emner. Erik Schou Jensen efterlader hustruen Rita, to børn og et barnebarn.